Parafia

Pneuma

         MAJ - CZERWIEC 2018                                                                                                           nr 66

,,Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.  Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.  Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.  «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu.  «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? -  Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycyi Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».  Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego.  «Upili się młodym winem» - drwili inni”. Dz 2, 1-13

 

Kochani Parafianie!

Przeżywany Okres Wielkanocny. W tym czasie radujemy się ze Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz Pan wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom do dnia Wniebowstąpienia. Przed Wniebowstąpieniem Pan Jezus zapowiedział uczniom Pocieszyciela: ,, A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!” J 14, 25-27. Zapowiedź Jezusa wypełniła się w dniu Pięćdziesiątnicy. Ten dzień był bardzo ważny dla apostołów. To również nasze Parafialne Święto - Odpust ku czci Zesłania Ducha Świętego. Przeżyjmy tą uroczystość, uczestnicząc we Mszy świętej w stanie łaski uświęcającej. Spotkajmy się z Chrystusem Zmartwychwstałym w Słowie Bożym i  Komunii świętej.

Od 01–31.05.2018 r., w dni powszednie o godz. 17.30 i w niedzielę o godz. 16.30, będziemy wspólnie przeżywać nabożeństwa majowe. Zapraszamy na wspólną modlitwę.

Szczególną okazją duchowego przygotowania się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego będzie Doba Eucharystyczna w dniu 18.05.2018 roku. Będzie to czas trwania na modlitwie w obecności Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Będzie to czas dziękowania Jezusowi za dar naszej wspólnoty parafialnej.

Od 11.05.2018 roku rozpocznie się nowenna i Koronka ku czci Ducha Świętego, którą odprawiać będziemy codziennie  po Mszy Świętej wieczornej aż do odpustu.

W tym roku 20.05.2018 roku o godzinie 12.00 uroczystą sumę odpustową odprawi i Słowo Boże wygłosi ks. kan. Tomasz Wrona.

27.05.2018 roku o godz. 12.00 Mszę Świętą Prymicyjną odprawi ks. mgr Kamil Cieśla.

Od 01–30.06.2018 roku, w dni powszednie o 17.30 i w niedzielę o 16.30, będziemy wspólnie modlić się w czasie nabożeństw czerwcowych.

Na powyższe uroczystości, życząc wielu łask Bożych i darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Przenajświętszej, serdecznie zapraszają Duszpasterze.

 

Ważne wydarzenia w życiu wspólnoty parafialnej

11.05.2018 – Początek nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

13.05.2018 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

18.05.2018 – Doba Eucharystyczna

19.05.201818.00 – Msza Święta z udzieleniem sakramentu Bierzmowania – szafarzem sakramentu i głównym celebransem będzie ks. bp dr Andrzej Przybylski

20.05.201812.00 Uroczysta suma odpustowa głównym celebransem będzie ks. kan. Tomasz Wrona

27.05.2018 – 12.00 – Msza św. Prymicyjna

31.05.2018 – Uroczystość Bożego Ciała i Krwi.

                      Msze święte w godz. 7.30, 9.30, 10.45

                      15.15 Msza Św. z procesją Eucharystyczną

10.06.2018 – 11.00 – Festyn parafialny
fanty na loterię można składać w salkach od poniedziałku do piątku w godz. 14.00–18.00

20.07–31.07.2018 – Wyjazd na Wakacje z Bogiem do Żelistrzewa

 

Nabożeństwa Majowe i Czerwcowe

Poniedziałek – Sobota godz. 17.30

Niedziela godz. 16.30

 

Program Doby Eucharystycznej w naszej parafii 18 maja 2018

  7.00         – Msza Św. i rozpoczęcie adoracji

Adoracja indywidualna od godz. 7.00 do 18.00

15.00        – Koronka do Miłosierdzia Bożego

17.30        – Nabożeństwo Majowe i  Msza Święta

19.00        – Domowy Kościół, Oaza

20.00        – Klub Seniora i ul. 11 Listopada 32, 30, 28

21.00        – Wspólnota Intronizacyjna i ul. 11 Listopada 18, 16, 14

22.00        – Czciciele Miłosierdzia Bożego i ul. 11 Listopada 12, 10, 8

23.00        – Żywy Różaniec i ul. Lechonia 34, 33, 32, 30, 31, 29, 27

24.00        – Msza Św.

  1.00         – Akcja Katolicka, Rada Parafialna i ul. Lechonia 28, 26, 25,   23, 21, 22, 19

  2.00         – ul. Lechonia 17, 13, 9, 7, 5, 3

  3.00         – ul. Brzozowa 42, 40, 38, 36, 9 i ul. Lipowa 51, 49, 45

  4.00         – ul. Wierzbowa 26, 24, 22

  5.00         – ul. Wierzbowa 18, 14, 1/9

  6.00         – ul. Gajowa 1, 3, 5, 7, 9, 27/29, 31 i ul. Botaniczna, Brzozowa, Topolowa – domki jednorodzinne

  7.00         – Zakończenie adoracji i Msza Św.

 

Program adoracji w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 19 maja 2018

19.00        – Żywy Różaniec, Klub Seniora, Akcja Katolicka

20.00        – Czciciele Miłosierdzia Bożego, Wspólnota Intronizacyjna

21.00        – Apel i zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu

 

KORONKA KU CZCI DUCHA ŚWIĘTEGO

w intencjach Kościoła i odnowy świata

Koronka do Ducha Św. – to jedna z najcenniejszych modlitw ku czci Ducha Świętego, która została objawiona przez samego Pana Jezusa 2 grudnia 1930 r. Jako najpotężniejszą modlitwę do Ducha Św., bez którego nic nie możemy uczynić. Dlatego zapraszamy do jej odmawiania osobistego i we wspólnocie, w każdy  poniedziałek i czwartek po Mszy Św. wieczornej i w niedzielę po Sumie. A szczególnie podczas nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

TAJEMNICE

I.   Z Ducha Świętego w Maryi Pannie Począł się Jezus (Łk 1,35)

II.  Duch Święty spoczął na Jezusie Chrystusie (Mt 3,16)

III. Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię (Łk 4,1)

IV. Duch Święty w Kościele (Dz 2,2)

V.  Duch Święty w duszy sprawiedliwego (1 Kor 3,16)

PO KAŻDEJ TAJEMNICY

1 raz: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie – I odnowisz oblicze ziemi.

7 razy: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca twych wiernych – I ogień Twojej miłości w nich zapal.

NA ZAKOŃCZENIE KORONKI

Módlmy się: Boże, któryś pouczał serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu ... (3 razy),

Wierzę w Boga Ojca…

Matko Kościoła, módl się za nami!