Parafia

Rada Parafialna

"Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii - w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej" (Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Częstochowskiej